Belang van vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden en bescherming van monumenten zoals de instandhouding en exploitatie van de blusboot ‘De Weer’.
Zonder de inzet van al die vrijwilligers zou de leefbaarheid in ons land aanzienlijk minder aantrekkelijk zijn.

Definitie van vrijwilligerswerk
a. Het is het geheel van activiteiten, dat op vrijwillige basis wordt uitgevoerd;
b. Zonder financiële vergoeding (m.u.v. eventuele kostenvergoedingen);
c. In georganiseerd verband;
d. Met een maatschappelijk doel voor anderen en/of de samenleving.

Vrijwilligers van De Weer
De vrijwilligers van de Stichting Blusboot De Weer, die allen een ‘brandweerachtergrond’ hebben, zetten zich in voor de instandhouding en exploitatie van dit varende monument.

Arie Baaijens
Marcel Blaich
Nanne Breek
Arnold Esteie
Rob Hartog
Willem Holleman
Paul Kamberg
Loek Keuter
Marco van der Leden

Nieuwe vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers en belangstellenden kunnen zich voor het verkrijgen van informatie via het contactformulier van deze website aanmelden.