In gebruik name van ‘De Weer’

Maandag 6 oktober 1958, om drie uur in de middag werd de blusboot in het gemeentehuis van Zaandam door scheepsbouwer J. v.d. Molen aan burgemeester G.J.D. Franken overgedragen. Deze droeg de boot vervolgens over aan commandant Overtoom.

Proefspuiten met blusboot De Weer in de Zaan

De demonstratie begon met een regiefout. In plaats van naar de Zaan werd er een straal gericht op de Burcht, wat een rennende mensenmassa en enkele doornatte pakken tot gevolg had. Haastig vluchtten de mensen weg van de sluis en de Wilhelminastraat. Uit de hemel viel plotseling een plensbui neer, tot zelfs in de A.F. de Savornin Lohmanstraat daalde een motregentje neer op de hoofden van voorbijgangers. De oorzaak was de nieuwe brandweerboot (blusboot) De Weer, die door de brandweerlieden werd ingewijd met een demonstratie.

Eisen waaraan de boot moest voldoen

De blusboot moest aan enige eisen voldoen. De boot moest altijd geringe hoogte hebben in verband met de doorvaart onder de bruggen over de Zaan, de diepgang mocht niet te groot zijn in verband met de ondiepte van de vaarten en sloten. De ontwerper van de blusboot is de heer Zwolsman. Deze heeft afgezien van elke honorering van het ontwerp ten behoeven van de brandweer. De Weer is 17,5 meter lang en 4,3 meter breed, heeft een diepgang van 1,10 meter en een hoogte boven de waterlijn van 2,4 meter. Er staan 2 Kromhout motoren (vandaag de dag Perkins motoren) in met ieder een vermogen van 140 pk en een gesloten koelsysteem. Er zijn twee pompen met een vermogen van elk 6000 liter p/min bij 8 atmosfeer druk. Ook is er een mobilofooninstallatie aangesloten op het politienet. (Zaanlander 6 oktober 1958).

De eerste bemanning van Kring 6, Zaandam blusboten: Commandeur, A. Kaayk, Schout bij nacht, A.J. Holleman, Schipper, Cor Eyben, Jo Kaayk, L. Dorenbos, H. Merkus, B. Volmuller, P. Poen, K. Schaap, L. Dekker, K. Beekhoven, H. Eyben, C. Lagrand, N. Kaayk en A. Bergers.