Op 1 oktober 2016 zal de Blusboot aanwezig zijn in Wormerveer, tijden volgen nog maar het ziet er naar uit dat de boot meerdere demonstraties zal geven. Dit naar aanleiding van de oktober Cacoamaand. Op 2 oktober 2016 zal de Blusboot van 11.00 tot en met 17.00 uur aanwezig zijn in Hoorn naar aanleiding van de Nationale Hulpverlenerdag. Wij zijn daar aanwezig met een stand waar de history van de boot zal worden verteld en uitgebeeld met foto’s. Verder zal er een loterij worden gehouden waar bij u kans maakt om een rondvaarttocht op de Blusboot te winnen! De boot zal ook hier meerdere demonstraties geven. Op 8 oktober zal in Zaandam het Monethuis officieel geopend worden, ook hier zal de blusboot een bijdrage aan leveren. Op 12 november zal Sinterklaas weer feestelijk onthaald worden in Zaandam, ook de Blusboot zal hierbij aanwezig zijn.