Belang van vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om een ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevende en bescherming van monumenten zoals de instandhouding en exploitatie van de blusboot ‘de Weer’. Zonder de inzet van al die vrijwilligers zou de leefbaarheid in ons land aanzienlijk minder aantrekkelijk zijn.

Definitie van vrijwilligerswerk

A. Het is het geheel van activiteiten, dat op vrijwillige basis wordt uitgevoerd;

B. Zonder financiële vergoeding (m.u.v. eventuele kostenvergoedingen);

C. In georganiseerd verband

D. Met een maatschappelijk doel voor anderen en/of de samenleving

Vrijwilligers van ‘de Weer’

De vrijwilligers van de Stichting Blusboot de Weer, die allen een ‘brandweerachtergrond’ hebben, zetten zich in voor de instandhouding en exploitatie van dit varende monument.

Nieuwe vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers en belangstellenden kunnen zich verkrijgen van informatie via het contactformulier op deze website of door ons een berichtje via facebook te sturen.