Schermafbeelding 5

Zaandam.
Proefspuiten met blusboot De Weer in de Zaan.
Haastig vluchtten de mensen weg van de sluis en de Wilhelminastraat.
Uit de hemel viel plotseling een plensbui neer, tot zelfs in de A.F. de Savornin Lohmanstraat daalde een motregentje neer op de hoofden van de voorbijgangers.
Oorzaak was de nieuwe brandweerboot (blusboot) De Weer, die door de brandweerlieden werd ingewijd met een demonstratie.
Maandag 6 oktober 1958, om drie uur in de middag werd de blusboot in het gemeentehuis van Zaandam door scheepsbouwer J.v.d. Molen aan burgemeester G.J.D. Franken overgedragen, deze droeg de boot over aan commandant Overtoom.
De demonstratie begon met een regiefout, in plaats van naar de Zaan werd er een straal gericht op de Burcht, wat een rennende mensenmassa en enkele doornatte pakken tot gevolg had.
De blusboot moest aan enige eisen voldoen, namelijk de boot moest een geringe hoogte hebben in verband met de doorvaart onder de bruggen over de Zaan, de diepgang mocht niet te groot zijn in verband met de ondiepe van de vaarten en sloten.
De ontwerper van de blusboot is de heer Zwolsman, deze heeft afgezien van elke honorering van het ontwerp ten behoeve van de brandweer.
De Weer is lang 17.50 meter en breed 4.30 meter, heeft een diepgang van 1.10 mtr en een hoogte boven de waterlijn van 2.40 meter.
Er staan 2 Kromhout dieselmotoren in met ieder een vermogen van 140 pk en een gesloten koelsysteem.
Er zijn twee pompen met een vermogen van elk 6000 liter p/min bij 8 atmosfeer druk.
Ook is er een mobilofooninstallatie aangesloten op het politienet. (Zaanlander 6 oktober 1958).
De eerste bemanning van Kring 6, Zaandam blusboten: Commandeur, A. Kaayk, Schout bij nacht, A.J. Holleman, Schipper, Cor Eyben, Jo Kaayk, L. Dorenbos, H. Merkus, B. Volmuller, P. Poen, K. Schaap, L.Dekker, K. Beekhoven, H. Eyben, C. Lagrand, N. Kaayk en A. Bergers.