Voor de exploitatie, het varend houden, van de blusboot ‘De Weer’ probeert de Stichting een groep van begunstigers te interesseren en die samen te brengen in de ‘Club van Honderd’.
De naam zegt het al; het is het streven van de Stichting om honderd begunstigers daarvoor te interesseren. Bedrijven en particulieren, die ‘iets hebben’ met de geschiedenis van brandbestrijding in de Zaanstreek zullen worden benaderd.

De Zaanse geschiedenis van de brandbestrijding is bijzonder. Anders dan in andere steden, waar de bouw van huizen, pakhuizen en andere gebouwen van hout werd verboden, werden in de Zaanstreek tot het midden van de 19e eeuw opstallen grotendeels van hout gebouwd.

Van de industriemolens, de grote houten machines, die in de tot in 19e eeuw het landschap langs de Zaan domineerden, gingen er honderden verloren als gevolg van blikseminslag en oorzaken die met de productie
te maken hadden. Ook woningen, in rijen langs de Zaan en in de straten gebouwd, vielen ten prooi aan de grote branden en grote aantallen gezinnen dakloos maakten.

Vanaf het begin van de 20e eeuw werden branden bestreden vanaf het water. ‘De Weer’ had, afgezien van
enkele bedrijfs-blusboten, twee voorgangers.
Na de brand van het Zaansch Veem, in oktober 1954, werd besloten tot de bouw van ‘De Weer’. Na 58 jaar werd de blusboot ‘bedankt’ voor haar diensten.

De ambities van de Stichting reiken verder dan het bewaren van de boot als decorstuk. De blusboot zal de boeiende geschiedenis van brandbestrijding pro actief uitdragen.
Er zijn inmiddels plannen om te komen tot de vorming van een Zaans brandweermuseum, waarin de unieke stukken van de verschillende Zaanse korpsen een plaats krijgen die zij verdienen.
Een combinatie van een Brandweermuseum met een Zaanse Museumhaven zou recht doen aan de rijke geschiedenis van onze streek.