Op 1 januari 2016 is blusboot ‘De Weer’ door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland formeel overgedragen aan Stichting Blusboot De Weer.

Met de overdracht zal de boot een nieuwe toekomst tegemoet gaan.
De Stichting Blusboot De Weer zal de boot gaan onderhouden en er zal worden deelgenomen aan verschillende evenementen. Het uitdragen van de geschiedenis van brandbestrijding vanaf het water in de Zaanstreek zal een belangrijk onderdeel van de activiteiten worden. Ook zullen met de boot vaartochten met passagiers worden gemaakt.

De instandhouding van de boot en de deelname aan de evenementen worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Voor de dekking van een deel van de exploitatiekosten worden sponsors en donateurs gezocht.
Als bijlagen van dit bericht treft u de aan u gerichte brief en een informatiedocument aan. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.
Wij hopen op u te mogen rekenen bij het in de vaart houden van dit Zaanse Industriële monument.


ANBI-status: 125% belastingaftrek bij schenking aan de Stichting.

De Stichting Blusboot De Weer heeft bij de belastingdienst de status van Culturele ANBI aangevraagd. De Stichting is statutair een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Daardoor zijn uw donaties aan de Stichting voor 125% fiscaal aftrekbaar. Dit is geregeld in de Geefwet.
Draagt u de bescherming van dit unieke, industriële Zaanse erfgoed een warm hart toe? Steun ons dan met een extra gift, zodat wij meer activiteiten kunnen ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Rein Wasscher, penningmeester

(Zie de twee, naar potentiële sponsoren verstuurde brieven)

[gview file=”https://stichtingblusbootdeweer.nl/wp-content/uploads/2016/01/De-Weer-Briefpapier-Fondswerving-11-01-2016.pdf”]

[gview file=”https://stichtingblusbootdeweer.nl/wp-content/uploads/2016/01/De-Weer-Info-11-01-2016.pdf”]